Hygienborstar

Hygienborstar är borstar som är tillverkade för livsmedels-branschens ändamål. De används inom livsmedels -produktion, -förädling, -packning, -förvaring, -transport, -distribution, -försäljning eller till andra hygieniskt känsliga områden som hälsovård och sjukhus. DIREKTIV 93/43 EU, 14 juni 1993.

Produkterna är tillverkade och är till materialet sådana att de inte kan i sig själv ta emot bakterier eller förorena sin omgivning i normalt bruk. De måste stå ut med desinfiering och sterilisering, inklusive kemiska alternativ.
Produkterna är färgkodade. På detta sätt kan olika färgers produkter väljas till olika områden för att förhindra korskontamination.